سلام راستش خواستم یچیزی رو بگم :

من یه دختر 12 ساله هستم که این وبلاگو رمزشو پیدا کردم یبار رفتم کافی نت دیدم

وبلاگ بازه رمزشو عوض کردمو ورداشتم واسه خودم فقط قصدم شوخی کردن و شیطونی

بود من مشخصات محمد و اون خانومو از رو مطالب قبلی فهمیدم وگرنه هیچکدومو

نمیشناسم بقران مجید به امام زمان قسم فقط میخواستم شیطونی کنم فکر نمیکردم

بخوان روی من شکایت منن و بابای اون خانوم بیاد منو تهدید به شکایت کنه....بقران

من قصد این کارو نداشتم به روح بابای مرحومم قسم نمیدونستم کار به اینجا میکشه

من هرچی راجب اون خانوم نوشتم دروغه فقط تو دلم گفتم شاید بخندم کمی وگرنه

قصد بی احترامی نداشتم تورو قران منو ببخشید یه دختر یتیمم که داداشم بفهمه من

این کارو کردم تیکه تیکه میکنه منو

من تهمت زدم از همینجا میگم هرچی نوشته بودم دروغ بود اصلا قصد بد نام کردن

نداشتم فکر نمیکردم کارم بد نام کردنه من گوه خوردم تورو به جووون هرکی دوست

دارید ببخشید من از همینجا میگم هرچی مینوشتم دروغ بودش و اصلا واقعیت نداشت

صاحب قبلی این وبلاگ اینجارو ول کرده بود منم سو استفاده کردم اما قصد بدی نداشتم

فقط فکر کردم دارم شوخی میکنم یه دختر 12 ساله رو بی آبرو نکنید من غلط کردم تورو

به 14 معصوم منو ببخشید از همینجا میگم من هرچی نوشتم دروغ بوده و هیچکدوم راست

نبوده و اون خانوم و آقایی که اینجا راجبشون مینوشتم روحشونم بی خبره و من اشتباه

بزرگی کردم تورو به 14 معصوم به دین شیعه ای که دارید به امام زمانتون یه دختر 12

ساله یتیمو بی آبرو نکنید من گوه خوردم بی جا کردم اشتباه کردم پشیمونم همینجا هم

میگم که همه حرفا دروغ بودش و حقیقت نداشت بچگی کردم نادانی کردم نمیدونستم

اینطور میشه تورو به مولاتون علی (ع) ببخشید منو قسمتون میدم به شهید کربلا که منو

ببخشید من بچگی کردم دیگه تا عمر دارم ازین گوها نمیخورمو با آبروی کسی بازی

نمیکنم بخدا از همینجا معذرت میخوام و میگم همه حرفام دروغ بود و بچه بازی بوود من

تهمت زدم از همینجا میگم تک تک حرفام دروغ بوده و حقیقت نداشته و روح این آقا و خانوم

خبر نداشتن از هیچی.....شمارو قسمتون میدم به معصومیت خانوم فاطمه زهرا منو ببخشید

من بیجا کردم شمارو به امام رضا منو ببخشید دیگه تا عمر دارم ازین کارا نمیکنم یه

دختر 12 ساله یتیمو بد بخت نکنید ...بازم یگم گوه خوردم غلط کردم اشتباه کردم بیجا کردم

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت   توسط یه خر  |